Skip to content


Viatge a Occident

stonehenge

Diferents autors es van fixar en el viatge a Orient del mot dhyana o dyhama en sànscrit, primer a través del budisme xinès i després adoptat com a concepte fonamental pel budisme japonès, zen, des d’on va iniciar una sorprenent volta al món, expandint-se com una forma de veure i experimentar la vida, etc. M’he preguntat en diverses ocasions (a Passeres, p. 80, per exemple) si aquest mot màgic havia fet algun viatge directe a Occident, dic directe perquè ha viatjat fins a casa nostra donant la volta al món, a partir del Japó, però un viatge directe seria una petjada en el grec. Per casualitat (a través d’una indagació paral·lela no gaire complicada, d’altra banda), trobo aquesta petjada, i no és petita ni gratuïta. Cerco confirmacions, hi ha pocs autors que en parlin, però uns erudits de clàssiques de Harvard se’n fan ressò, i sembla que l’encert fou d’un dels sanscritistes de més reputació, entre finals del segle XIX i principis del XX, Karl Brugmann, l’autor del Grundiß comparatiu de les llengües indoeuropees. Brugmann relaciona morfològicament dhyama amb el grec sēma (així com, amb un altre origen, dio pren també una forma zeo), dos noms neutres que partirien d’una antiga arrel relacionada amb el pensament. Sēma no és qualsevol cosa, és l’arrel de semàntic i semiòtic, mots amb interessants ramificacions filosòfiques redescobertes a banda i banda de l’Atlàntic durant el segle XX. Si aquesta és la petjada grega (un mot primer relativament rar, que després ha fet fortuna), és una petjada d’or. Orient i Occident entrellaçats per aquest mot sànscrit sobrevivint als segles. Tradicions oposades (diverses, com les cultures) entreteixides per uns quants mots que van i vénen. És inútil estudiar els mots sense la cultura. Igualment, és inútil suposar-los un gran valor: la humanitat ha comptat amb unes poques arrels (sempre ens falten paraules per dir la realitat), les hem anat fent circular, i gràcies a la necessària babel, hem anat fent que produesquen significats nous, al costat del curs de la vida de les persones.

Posted in Vico.