Skip to content


20 escaires

escaireDurant més de 30 anys, seguint la inspiració de Ll. V. A., m’he trobat assajant, metodològicament i heurísticament, diferents possibilitats de relacions en escaires, ortogonals o quadrangulars. Al principi no sabia ben bé com funcionava això, ni per què anaven quadrant les relacions. Fins i tot algun company em preguntava com es muntaven els escaires, i no sabia ben bé com respondre-li. Crec que és una barreja de mètode i heurística, com apunto ací. Els meus alumnes, irònicament, havien comentat alguna vegada que això eren coses de “caps quadrats”, però jo ho he vist més aviat al revés, com temptatives d’interrelacionar conceptes, d’eixamplar el camp semàntic que pressuposem. He parlat en algun moment d’interdefinicions, però també podrien ser contradefinicions, pel contrast i l’antítesi que suggereixen.

Posted in Metàfora.