Skip to content


Love your monsters I

pe0034006Així és com Bruno Latour enfoca la complexitat inherent a les noves perspectives que ha obert l’Antropocè: hem desenvolupat artefactes, tecnologia, i en el passat les nostres actituds ambivalents o polaritzades (d’idealització o de menyspreu) han conduït a atzucacs i a dilemes perversos. Tanmateix, en la pròpia novel·la de Mary Shelley, llegim com la criatura reclama el seu dret a ser educat i estimat. Latour ens recorda que les nostres modificacions de l’entorn són també modificacions en la ment humana: els artefactes són en bona mesura, part de nosaltres mateixos, i una actitud més comprensiva, més atenta, cap a la ciència i els artefactes hauria de superar les falses dicotomies i fer-nos entendre com hem transformat l’entorn i com depenem d’aquestes transformacions. Estimeu les vostres criatures, estimeu les vostres creacions. Shellenberger i Nordhaus, del Breakthrough Institute, han desenvolupat aquestes idees, equivalents a les d’una ecologia sense natura, una ecologia dels artefactes i les creacions humanes. El programa, d’alguna manera coherent també amb les aproximacions extensionalistes de la ment, i/o l’anàlisi dels exogrames de Merlin W. Donald, podria trobar el seu punt neuràlgic d’ací a uns anys, el 2018, a propòsit del bicentenari de la publicació del Frankenstein de Mary Shelley. Love your Monsters, doncs. El 2018 podria ser un punt d’encontre de neurocientífics, bioantropòlegs, historiadors de la ciència i la cultura, humanistes au sense large, i filòsofs, al voltant d’aquest cruïlla que l’Antropocè, reconeixent les seues possibilitats, ha de contemplar, com diu Latour encara, necessàriament de forma híbrida, a mig camí del fait i del fétiche.

Posted in Bioantropologia.