Skip to content


Créixer Jove. L’humor i el joc

ha-ha-ha-Quan vaig començar a interessar-me per la història cultural de l’humor, se’m van presentar aviat dos grans plantejaments, el que en podríem dir el plantejament mèdic i el plantejament retòric; traduït al llenguatge d’avui, l’enfocament psicològic i l’enfocament lingüístic, plantejaments que han tingut un recorregut propi i han representat dos poderosos puntals en la comprensió del que és l’humor. Ací començaré contrastant aquestes dues tradicions, m’estendré una mica en les seues conseqüències per definir i entendre la comicitat, i intentaré tot seguit una caracterització antropològica del fenomen de l’humor, coherent amb els enfocaments tradicionals i alguns corrents de recerca contemporanis. En funció d’aquesta caracterització, miraré finalment de definir la relació entre humor i desenvolupament, o creixement, i la seua implicació amb l’aprenentatge.   [Més...]

Aparegut a Teatre infantil i humor, Punctum, 2013; i a Revista de Catalunya,  286, 2014.

Posted in Humor.