Skip to content


Humor i argumentació

Irony BenjaminsAquest article explora la relació entre humor i argumentació a tres nivells: 1) examinant teòricament la relació entre argumentació i humor conversacional 2) preguntant-se metodològicament per la projecció potencial del rerefons operatiu clàssic (deducció, analogia, causalitat, etc.) en l’argumentació còmica i 3) mostrant empíricament la plausibilitat de trobar restes argumentatives en la interacció quotidiana humorística. Com a punt central de l’exposició, recuperem l’obra d’Olbrechts-Tyteca (1974) com a suport conceptual i rerefons operatiu comú per a l’humor i l’argumentació.  [Més...]

Publicat a Irony and Humor. From pragmatics to discourse, Leonor Ruiz Gurillo & M. Belén Alvarado Ortega, Pragmatics and beyond, 231, John Benjamins, 2013.

Posted in Humor.