Skip to content


La taverna de Montaigne

tavernePer a sociolingüistes: un mite alternatiu a la caverna de Plató. Ací és més la filosofia de formatge i olives (contra Descartes), que la desconfiança sistemàtica i compulsiva del filòsof grec cap al llenguatge i les seues trampes. M’agrada anomenar-lo La taverna de Montaigne. S’expressa així: “Abans enviaria el meu fill a aprendre a parlar a les tavernes o entre les pescateres que no pas a les classes de filosofia” (al llibre tercer dels Essais). Mira si està clar. La conversació, el diàleg. El mite majúscul del parlar ordinari, en metàfora montaignesca. La conversació corrent contra l’acadèmia, la pretensió i la petulància. La taverna, contra la caverna.

Posted in Metàfora.