Skip to content


La lliçó de Sark

SarkUn petit illot anglès, amb un règim estrictament feudal: un senyor, terratinents i treballadors, i un petit parlament feudal, amb la protecció de la reina. Davant l’amenaça del desembarcament dels burgesos, rics, i dels seus negocis, decideixen celebrar eleccions generals (i no estamentals), representatives de la població. Guanyen els senyors i els treballadors, contra els burgesos i els seus assalariats. La révolution française n’aurait pas eu lieu. No hi hauria hagut revolució francesa així, tal vegada, si el Lord es presenta a les eleccions i amb l’ajuda de la majoria dels treballadors, guanya. Què hi dirien, els tradicionalistes? Com a conjectura contrahistòrica, no està gens malament. I ha ocorregut en domini anglès, al desembre de 2008.

Posted in Vico.