Skip to content


Zimzum

isaacluriaEncara que segurament més remot [escriu J. J. Conill a la darrera pàgina del seu estudi de sociolingüística], no vull deixar d’esmentar ací el parentiu que em sembla percebre entre el doble confinament i el concepte teològic de zimzum (contracció), formulat pel cabalista Isaac Luria (…), segons el qual “per tal que pugui existir el món (…) Déu cal que s’hagi contret” [cosa que Conill relaciona amb els avatars històrics d'Israel].

No puc deixar de pensar en el Big Bang com a contrapunt: una noció que expressa la gran expansió (per què no ? també del cristianisme i del mateix judaisme). Big Bang i Zimzum formen, en qualsevol cas, una curiosa parella (històrica; semàntica).

Posted in Metàfora.