Skip to content


Escapisme

Yi-Fu Tuan, geògraf xinès corregut pel món occidental escriu Escapisme (1998): una crítica de la cultura en termes de “llocs on estar“, llocs als quals acudim per donar sentit, per articular l’experiència: tant són llocYi-Fus cap on correm per escapar, com llocs cap on anem per aixoplugar-nos; tant se val, per al professor xinès la cultura és alhora refugi i fugida –topologia simpàtica d’un geògraf. L’assaig conté mil espurnes d’interès, amb referències bibliogràfiques radials. Tres exemples: la idea dels accidents com a anticipació de la mort, amb una al·lusió a Iris Murdoch; la referència a Hans Jonas, el filòsof de la responsabilitat, a propòsit de l’atracció de tot allò viu (i les metàfores vitalistes); i el paper ambigu de la crítica en el món occidental, que per un costat destrueix certeses, d’una manera que en una altra cultura seria demolidora, decepcionant (desencantadora), i per un altre fonamenta (la raó crítica) el coneixement científic i tecnològic, que ha aconseguit canviar les condicions vitals del món. Només un xinès (i geògraf) sabria combinar així de productivament els dos plànols, el pis de dalt i el pis de baix.

Posted in Metàfora.