Skip to content


Timeu today

timeuLlegeixo, encantat, la descripció del Timeu de Plató de la generació del món i de l’home. No sé si tenim en compte que és una vertadera versió alternativa (i occidental) a la versió més coneguda del jardí, la serp i la poma. Al Timeu tot comença pel cap, per l’esfera: el món és ple d’esferes (en realitat no són esferes, però s’hi aproximen). Harmònicament, al cap dels homes, la vista, la visió, és el sentit que organitza, que presideix el coneixement. Volem un filòsof per a l’Edat de la Icona? Els sentits són, com esperaríem, en una visió termodinàmica / cibernètica, sistemes per determinar les entrades i les eixides. El veure és la causa / cosa central, patró del visible i l’invisible. Com diu un amic,  quan passeges pel camp, veus idees (i. e. paisatges). L’home és aquesta madeixa d’entrades i eixides, el cervell és un autèntic dinsfora que reprodueix internament la madeixa amb què estem fets.

Posted in Bioantropologia.