Skip to content


Cybernetics and Society

cyb-imgAquests dies he recuperat la lectura de Cybernetics and Society (1950) de Norbert Wiener. Amb els anys que han passat, i tot el que hem anat coneixent, aquesta obra és realment un clàssic modern. Totes les idees al voltant de la comunicació, de la robòtica (l’artifici) i la intel·ligència (humana, incloent-hi el llenguatge), ja hi són, amb una claredat espectacular. He recordat també que el 1997 vaig tindre ocasió de parlar a l’IEI a propòsit de la xarxa naixent anomenada Internet. Aquella intervenció (Lectures en contacte, Lleida 1997) assenyalava alguns temes i problemes que han cobrat una certa rellevància quinze anys després.

Posted in Bioantropologia.