Skip to content


Humor Studies: Universitat d’Alacant

grialehumLa Universitat d’Alacant compta amb un grup actiu en pragmàtica del espanyol i anàlisi del discurs dedicat a la ironia i l’humor: GRIALE. El grup és actiu en diversos fronts: activitats, edició de materials, investigació i publicacions: acaba d’eixir Irony and Humor. From Pragmatics to Discourse, editat per Leonor Ruiz Gurillo i M. Belén Alvarado Ortega (John Benjamins, 2013). GRIALE té una línia oberta sobre humor i perspectives de gènere i un projecte particular sobre ús de l’humor en homes i dones

Posted in Humor.