Skip to content


Biconeixement

bicoEm ve al cap l’expressió a propòsit de idea de G. Vico de l’aliança de sabers: filologia i filosofia. Com mons que a vegades s’acosten i a vegades se separen. L’aproximació correcta, estipula l’italià, fóra doble: la filologia per als fets (històrics, lingüístics), la filosofia per a la construcció de les idees i dels valors. Amb el primer coneixement verifiquem, amb el segon afirmem. La idea d’un coneixement complex, fet de la reunió de dos sabers bàsics, ha ressorgit diferents vegades en la història. En el segle XX, Bateson parlava de la visió binocular, que combinava dues perspectives. Se m’acut que parlar de Biconeixement fa justícia al fundador de la combinació (acadèmica) de filologia i filosofia. I també al llegat de Gregory Bateson: J. Hoffmeyer (2008) en parla, en tant que precursor de la (complexitat) biosemiòtica. De manera que ací hi ha un fil (o dos, entrellaçats) interessants per connectar amb el coneixement contemporani.

Posted in Vico.